Học phí trường Canada Phú Mỹ Hưng

Học phí trường Canada Phú Mỹ Hưng - Quận 7, năm học 2021 - 2022. Hệ thống Trường Quốc tế Canada (CISS) tọa lạc tại Phú Mỹ Hưng, Quận 7 với chương trình đào tạo song ngữ và chương trình đào tạo quốc tế.

Trường quốc tế Canada - Hệ quốc tế (CIS/Canada International School)

Trường Quốc tế Canada (CIS) cung cấp chương trình đào tạo Ontario, Canada dành cho học sinh từ Mẫu giáo đến Lớp 12. Trường khai giảng khóa đầu tiên năm học 2009 - 2010 với 165 học sinh.

Địa chỉ: 07, Đường số 23, Phú Mỹ Hưng, P. Tân Phú, Quận 7, Tp.HCM

Học phí hệ quốc tế theo chương trình tú tài Ontario (OSSD)

OSSD

Xem chi tiết: https://cis.edu.vn/uploads/generals/files/2020-11-11%20VN%20CIS%20-%20Tuition%202021-2022%20(HS%20M%E1%BB%9Bi%2021-22).pdf

Học phí hệ quốc tế theo chương trình tú tài quốc tế (IBDP)

IBDP

Xem chi tiết: https://cis.edu.vn/uploads/generals/files/2020-11-11%20VN%20CIS%20-%20Tuition%202021-2022%20(HS%20M%E1%BB%9Bi%2021-22).pdf

Theo thông báo của nhà trường, học phí bao gồm:

  • Hai bộ đồng phục, một bộ thể dục;

  • Quyền sử dụng sách giáo khoa;

  • Bảo hiểm tai nạn học sinh;

  • Các câu lạc bộ ngoại khóa tại trường (không bao gồm ELL và Lớp Tiếng Việt sáng thứ 7);

  • Phí thi Năng lực ngôn ngữ theo tiêu chuẩn tỉnh bang Ontario (OSSLT) - Lớp 10*;

  • Học phí IBDP đã bao gồm chi phí liên quan đến các kỳ thi cuối cấp.

Trường Quốc tế Canada - Hệ song ngữ (BCIS/Canada International School Bilingual)

Trường Quốc tế BCIS giảng dạy theo chương trình của Bộ Giáo dục & Đào tạo Việt Nam kết hợp chương trình giáo dục tỉnh bang Toronto (Canada) tập trung vào đào tạo và phát triển toàn diện cho các em học sinh. Cơ sở của trường BCIS khánh thành cuối năm 2012 là ngôi trường song ngữ quốc tế hàng đầu tại Tp.HCM.

Địa chỉ: 86, Đường số 23, Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp.HCM

Biểu phí Trường Quốc tế Canada – Hệ song ngữ (BCIS), năm học 2021 – 2022

BCIS

Xem chi tiết: https://bcis.edu.vn/uploads/generals/files/2020-12-16%20VN%20BCIS%20-%20Tuition%202021-2022%20(HS%20Nh%E1%BA%ADp%20H%E1%BB%8Dc%2021-22-T6).pdf

Biểu học phí Trường TH - THCS - THPT Quốc tế Canada – Hệ song ngữ (Chương trình IGCSE), năm học 2021 – 2022

Xem chi tiết: https://bcis.edu.vn/uploads/generals/files/2021-08-13%20VN%20-%20BI%E1%BB%82U%20H%E1%BB%8CC%20PH%C3%8D%20IGCSE%202021-2022%20V2.pdf

Theo thông báo của nhà trường học phí bao gồm:

  • Hai (2) bộ đồng phục, một (1) bộ thể dục

  • Quyền sử dụng sách giáo khoa

  • Bảo hiểm tai nạn học sinh

  • Các câu lạc bộ ngoại khóa tại trường và thứ 3 và thứ 5 hàng tuần