Chọn trường: Trường công, trường tư, trường tự chủ

Chọn trường công hay trường tư khi du học Canada? Sự khác nhau giữa trường công và trường tư như thế nào?

Canada không có hệ thống giáo dục thống nhất toàn quốc gia. Giáo dục được quản lý bởi chính quyền tỉnh bang. Hệ thống trường phổ thông Canada thường chia theo 2 cấp:

Elementary school: Trường tiểu học dạy từ mẫu giáo đến lớp 6

Secondary school: Trường trung học dạy từ lớp 7 – 12. Trong đó, junior high hoặc middle school dạy lớp 7-8, và high school dạy 9-12

Mỗi cấp đều có trường công lập, tư thục và trường tự chủ ngân sách.

Trường công lập (public school)

Chương trình dạy ban ngày dành cho nam lẫn nữ.

Có homestay dành cho học sinh quốc tế.

Học phí và chi phí homestay dao động từ CAD$ 10,500 đến CAN$ 23,000.

Quý phụ huynh có thể tìm trường trung học theo xếp hạng của Fraser Institute tại đây https://www.compareschoolrankings.org/

Trường tư thục (private school)

Trưowfng tư tức là trường kinh doanh vì lợi nhuận. Trường tư được sở hữu và quản lý bởi cá nhân và tổ chức. Chủ sở hữu quyết định nguồn quỹ đi đến và sử dụng như thế nào.

  • Tự chủ ngân sách.

  • Lớp học nam lẫn nữ, hoặc chỉ có nam, hoặc chỉ có nữ.

  • Chỉ số lớp nhỏ, tỷ lệ giáo viên – học sinh thấp.

  • Chương trình homestay hoặc nội trú hoàn toàn cho học sinh quốc tế.

  • Học phí và ăn ở dao động từ CAN$ 10,500 đến CAN$ 23,000 tùy trường.

Số lượng học sinh tiểu học và trung học Canada năm học 2018/19 theo tỉnh bang (Nguồn: statcan.gc.ca)

Trường tự chủ (independent school)

Trường tự chủ là trường không vì mục đích lợi nhuận. Trường tự chủ thường được quản lý bởi hiệu trưởng trường (Head of School) và giám sát bởi hội đồng trường (Board of Directors). Học phí được dùng để điều hành hoạt động của trường.

Ở Canada, tùy thuộc vào tỉnh bang trường tự chủ có thể nhận ngân sách từ chính quyền tỉnh bang. Thỉnh thoảng, trường tự chủ cũng liên kết với một tổ chức kiểm định.

Sự khác nhau chính giữa trường tự chủ và trường tư thục chính là cách quản lý trường và quản lý tài chính. Tại Canada có, 95 trường tự chủ là thành viên của CAIS (Canadian Accredited Independent Schools).

Giáo dục phổ thông Canada

Năm học ở Canada bắt đầu từ tháng 9 đến tháng 6;

Hệ thống giáo dục phổ thông Canada chia làm 2 cấp – Tiểu học và Trung học;

Tiểu học bắt đầu từ Mẫu giáo (4 tuổi) đến Lớp 8 (13/14 tuổi) và Trung học từ Lớp 9 (14/15 tuổi) đến Lớp 12 (17/18 tuổi);

Trường công, trường tư và trường tự chủ phải theo chương trình giảng dạy của Bộ Giáo dục tỉnh bang.